فراخوان بخش شعر

شعر و سخن شاعرانه آمده است تا آنجا که کلام از حرکت باز می‌ایستد، به فریاد درآید.

  1. از هنرمندان دعوت می‌شود برای شرکت در این بخش از رویداد, اشعار خود را با موضوع «شهید عزیز ما» به دبیرخانه ارسال کنند.
  2. هنرمندان می‌ توانند تمام اشعار خود را با موضوع «شهید عزیز ما» که پیش تر سروده اند و یا در جشنواره های گوناگون شرکت داده اند، در این رویداد نیز ارسال نمایند.

شرایط فنی ارسال آثار در بخش شعر:

  • فایل حروف‌چینی‌شدة PDF و WORD اثر با قلم B Nazanin و سایز 14 به سایت دبیرخانه ارسال شود.
  • تمام قالب های شعری مجاز و انتخاب آن بر عهدۀ هنرمند است.
  • ذکر قالب شعر هنگام ارسال اثر الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

نوشته های جدید

دبیرخانه شهید عزیز ما

دبیرخانه شهید عزیز ما

دبیرخانه شهید عزیز ما

دبیرخانه شهید عزیز ما

دبیرخانه شهید عزیز ما

دبیرخانه شهید عزیز ما